Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för avancerad digitalisering

Vi riktar oss till konsortier som tillsammans kan bidra till utvecklingen av avancerade och innovativa lösningar inom artificiell intelligens (AI). Syftet är att stärka Sveriges kapacitet och innovationsförmåga inom AI och skapa nästa generations digitala lösningar. Med avancerad och innovativ AI menar vi projekt som har hög innovationshöjd och resulterar i nyskapande validerad teknik. Det kan vara demonstratorer, prototyper eller pilotinstallationer i form av exempelvis modeller, verktyg, applikationer, ramverk och plattformar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt, med ett AI-relaterat problem i centrum, som är drivna av industriella behov och som genom samverkan utvecklar möjliggörande teknik och förmågor, med inriktning mot avancerad och innovativ digitalisering.

Vem kan söka?

Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka mellan 2 och 7 miljoner kronor i bidrag per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Utlysningens preliminära budget är 40 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • En del av satsningen Avancerad digitalisering

  Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering. För mer information om programmet besök deras webbplats.

  avanceraddigitalisering.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tove Jaensson

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 57

  Staffan Nyström

  Handläggare

  +46 8 473 30 97

  Urve Heamägi

  Administrativa frågor

  +46 8 473 32 74

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-01596

  Statistik för sidan