Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grön och digital omställning för hållbara godstransporter och logistiksystem

För att accelerera den gröna och digitala omställningen finansierar Vinnova nu pilotprojekt för utveckling och tester av digitala lösningar inom godstransporter och logistiksystem till nytta för en hållbar industri. AI, datadelning och automatisering är exempel på nyckelteknologier som kan leda till effektivare godstransporter och energiförbrukning, spårbarhet och cirkulära flöden. Samtidigt skapas möjligheter för svenska företag att stärka sin position inom området för att kunna exportera klimatsmarta lösningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Aktörer som gemensamt vill utveckla och testa digitala lösningar i pilotprojekt för hållbara godstransporter och logistiksystem. Vi vill se innovativa lösningar inom avancerad digitalisering och automatisering till nytta för industrin.

Vem kan söka?

Industriföretag, leverantörer av gods och tjänster, såsom IT- och systemlösningar, transport- och logistiklösningar samt användare av lösningar.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag kan som högst uppgå till 3 000 000 kronor i pilotprojekt, som kan pågå i max tre år

Viktiga datum

 • Presentation från informationsmötet

  En del av satsningen Avancerad digitalisering

  Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering. För mer information om programmet besök deras webbplats.

  avanceraddigitalisering.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gunilla Thorstensson

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 31 54

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  + 46 8 473 31 61

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00723

  Statistik för sidan