Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad digitalisering - Elektrifiering

Avancerad digitalisering - Elektrifiering

Planerade ansökningstillfällen

Avancerad digitalisering för industrins elektrifiering
Öppnar om 16 dagar

Vinnova erbjuder finansiering av projekt som utvecklar nya avancerade digitaliseringslösningar för industrins elektrifiering som är ett viktigt verktyg för grön omställning. Projekten som finansieras ska adressera industrins och näringslivets behov, både idag och i framtiden. Med det här erbjudandet ger vi stöd till utveckling av teknik, processer, metoder, policy/regelverk och andra aspekter som kan bidra till och underlätta industrins gröna omställning genom ökad elektrifiering med hjälp av avancerad digitalisering. Projekten ska vara maximalt 12 månader.

Tidigare ansökningstillfällen

Grön och digital omställning för hållbara godstransporter
Stängde 26 september 2023

Vi finansierar pilotprojekt för utveckling och tester av digitala lösningar inom godstransporter och logistiksystem.

Produktpass för avancerad digitalisering
Stängde 22 september 2023

Syftet är att utveckla industrins förmågor att använda digitala produktpass för spårbara och cirkulära produktflöden.

Grön och digital omställning inom samhällsbyggnad
Stängde 15 februari 2023

Vi stödjer digitaliseringsprojekt som ökar takten i den gröna omställningen inom samhällsbyggnad.

Senast uppdaterad 8 april 2024

Diarienummer 2022-02928

Statistik för sidan