Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktpass för avancerad digitalisering

Syftet är att utveckla industrins förmågor att använda sig av digitala produktpass för att uppnå spårbara och cirkulära produktflöden. Ett lika angeläget syfte är att förbereda aktörer inför kommande regleringar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som utvecklar industrins förmågor att använda digitala produktpass för att uppnå spårbara och cirkulära produktflöden. Ett lika angeläget syfte är att förbereda aktörer inför kommande regleringar.

Vem kan söka?

Projekten ska drivas av industrins behov och ska inkludera minst en projektpart med tydlig koppling till industrin. Sökanden projektparter kan vara från näringsliv, akademi, institut och offentlig verksamhet.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt sökt belopp är 2 miljoner kronor över 2 år. Stöd kan uppgå till 50% av totala projektkostnaderna. Målet är att finansiera en tematiskt balanserad portfölj om 10 projekt.

Viktiga datum

 • En del av satsningen Avancerad digitalisering

  Detta är en utlysning inom programmet Avancerad digitalisering. För mer information om programmet besök deras webbplats.

  avanceraddigitalisering.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  + 46 8 473 30 12

  Lars Resman

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 99

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-01700

  Statistik för sidan