Livsviktig omställning för livsmedel börjar i skolan

Publicerad: 9 oktober 2019

Jenny Sjöblom

Handläggare

Forskningen är tydlig, branschen är enig. Vi måste transformera vårt matsystem för att nå de globala hållbarhetsmålen. Vi kan äta oss ur klimatkrisens värsta effekter - men då måste vi halvera matsvinnet, äta planetsmart och förnya våra produktionsmetoder.

"Börja med barnen. Skolmåltider är ett bra sätt att skapa sunda och hållbara vanor tidigt". Så skrev The Guardian i tisdags om behovet av en global livsmedelsomställning. Detta har Vinnova också uppmärksammat.

I våras samlade vi en mängd aktörer för att få en bredare förståelse av matsystemet och ta fram förslag på åtgärder för att transformera det i klimatpositiv riktning. Ett av åtgärdsförslagen gällde just skolmat.
Initiativet, som har fått arbetsnamnet "A new recipe for school food", är en del av vår utvecklingresa mot ett missionsorienterat arbetssätt.

Varför skolmat, när det finns så många större utmaningar? tänker ni kanske nu. Jo, därför att skolmaten är en liten del av ett större system, men en viktig del där alla systemets gemensamma utmaningar blir tydliga. Vi tror att om vi kan åstadkomma förändring där, då kan vi åstadkomma förändringar även inom andra områden.

Vi vill skapa ett hållbart system kring skolmaten, där alltifrån undervisning om mat, matproduktion och -logistik, matsvinn och själva matupplevelsen, till att använda skolkökets resurser i större utsträckning och skapa nya förutsättningar för bönderna att producera hållbar mat ingår.

Förra onsdagen samlades representanter från näringsliv, akademi och offentlig samt idéburen sektor för en workshop. Syftet var att så konkret som möjligt beskriva vad intiativet "A new recipe for school food" ska innehålla, vem som ska göra vad och hur vi alla kan jobba tillsammans för att få detta att hända.

Nu är vi i Missionsteamet i full färd med att analysera alla de kloka förslag som framkom under workshopen, och att tillsammans med de deltagande aktörerna besluta vad nästa steg blir. Fortsättning följer här i Missionsbloggen!

Läs hela artikeln "What we eat matters" i The Guardian

 

Text: Jenny Sjöblom

Kommentera

Senaste blogginläggen

Norrland - en region med unika naturresurser. Bild: Marco Pieren/Getty Images

24 februari 2020

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar när det gäller odlingsmöjligheter och naturresurser, men också gällande forskning, finansiering och innovation. Båda regionerna imponerar dock när det gäller engagemang och drivkraft.

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar när det gäller odlingsmöjligheter och naturresurser, men också gällande forskning, finansiering och innovation. Båda regionerna imponerar dock när det gäller engagemang och drivkraft.

Åsa Minoz, innovationsstrateg hos Viable Cities, var en av workshopledarna under eftermiddagen. Foto: Anette Andersson.

12 februari 2020

Den 27 januari deltog 300 personer i seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle, arrangerat av Vinnova, Rådet för hållbara städer och ArkDes. I en workshop på eftermiddagen, ledd av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, fick närmare hundra deltagare prova på ett missionsdrivet arbetssätt i praktiken. Åsa Minoz var en av workshopledarna. Läs hennes reflektioner från dagen.

Den 27 januari deltog 300 personer i seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle, arrangerat av Vinnova, Rådet för hållbara städer och ArkDes. I en workshop på eftermiddagen, ledd av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, fick närmare hundra deltagare prova på ett missionsdrivet arbetssätt i praktiken. Åsa Minoz var en av workshopledarna. Läs hennes reflektioner från dagen.

27 januari 2020

KliMATval är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer som jobbar med mat och hållbarhet inom offentlig verksamhet. Nu söker KliMATval deltagare som vill testa lösningar på utmaningar i kommunen.

KliMATval är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer som jobbar med mat och hållbarhet inom offentlig verksamhet. Nu söker KliMATval deltagare som vill testa lösningar på utmaningar i kommunen.

Senast uppdaterad 9 oktober 2019

Statistik för sidan