Livsviktig omställning för livsmedel börjar i skolan

Publicerad: 9 oktober 2019

Jenny Sjöblom

Handläggare

Forskningen är tydlig, branschen är enig. Vi måste transformera vårt matsystem för att nå de globala hållbarhetsmålen. Vi kan äta oss ur klimatkrisens värsta effekter - men då måste vi halvera matsvinnet, äta planetsmart och förnya våra produktionsmetoder.

"Börja med barnen. Skolmåltider är ett bra sätt att skapa sunda och hållbara vanor tidigt". Så skrev The Guardian i tisdags om behovet av en global livsmedelsomställning. Detta har Vinnova också uppmärksammat.

I våras samlade vi en mängd aktörer för att få en bredare förståelse av matsystemet och ta fram förslag på åtgärder för att transformera det i klimatpositiv riktning. Ett av åtgärdsförslagen gällde just skolmat.
Initiativet, som har fått arbetsnamnet "A new recipe for school food", är en del av vår utvecklingresa mot ett missionsorienterat arbetssätt.

Varför skolmat, när det finns så många större utmaningar? tänker ni kanske nu. Jo, därför att skolmaten är en liten del av ett större system, men en viktig del där alla systemets gemensamma utmaningar blir tydliga. Vi tror att om vi kan åstadkomma förändring där, då kan vi åstadkomma förändringar även inom andra områden.

Vi vill skapa ett hållbart system kring skolmaten, där alltifrån undervisning om mat, matproduktion och -logistik, matsvinn och själva matupplevelsen, till att använda skolkökets resurser i större utsträckning och skapa nya förutsättningar för bönderna att producera hållbar mat ingår.

Förra onsdagen samlades representanter från näringsliv, akademi och offentlig samt idéburen sektor för en workshop. Syftet var att så konkret som möjligt beskriva vad intiativet "A new recipe for school food" ska innehålla, vem som ska göra vad och hur vi alla kan jobba tillsammans för att få detta att hända.

Nu är vi i Missionsteamet i full färd med att analysera alla de kloka förslag som framkom under workshopen, och att tillsammans med de deltagande aktörerna besluta vad nästa steg blir. Fortsättning följer här i Missionsbloggen!

Läs hela artikeln "What we eat matters" i The Guardian

 

Text: Jenny Sjöblom

Kommentera

Senaste blogginläggen

25 oktober 2019

Ni har väl inte missat att det senaste poddavsnittet i Vinnovas podcast Innovation handlar om missions?

Ni har väl inte missat att det senaste poddavsnittet i Vinnovas podcast Innovation handlar om missions?

24 oktober 2019

Att arrangera en konkret workshop där deltagarna själva får skapa en framtidsberättelse kan vara nyckeln till ett nytt sätt att tänka kring de stora samhällsutmaningarna.

Att arrangera en konkret workshop där deltagarna själva får skapa en framtidsberättelse kan vara nyckeln till ett nytt sätt att tänka kring de stora samhällsutmaningarna.

Grafiska facilitatorn Caroline Sellstone dokumenterar i realtid

24 oktober 2019

För några veckor sedan fick vi frågan om vi kunde ”skapa något interaktivt” som visar vad missionsarbete går ut på under Innovationsrådets möte i Kalmar. Ett 100-tal lokala aktörer skulle bjudas in för att skapa dialog och intresse kring innovation. Dessutom skulle statsministern delta. Hur tusan skulle vi kunna visa hur missionsarbetet går till när det har varit en lång och krånglig process som hittills tagit 6 månader?

För några veckor sedan fick vi frågan om vi kunde ”skapa något interaktivt” som visar vad missionsarbete går ut på under Innovationsrådets möte i Kalmar. Ett 100-tal lokala aktörer skulle bjudas in för att skapa dialog och intresse kring innovation. Dessutom skulle statsministern delta. Hur tusan skulle vi kunna visa hur missionsarbetet går till när det har varit en lång och krånglig process som hittills tagit 6 månader?