Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Välbesökt seminarium om att mobilisera för ett hållbart samhälle

Publicerad: 12 februari 2020

Åsa Minoz

Innovationsstrateg, Viable Cities

Den 27 januari deltog 300 personer i seminariet Så mobiliserar vi för ett hållbart samhälle, arrangerat av Vinnova, Rådet för hållbara städer och ArkDes. I en workshop på eftermiddagen, ledd av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, fick närmare hundra deltagare prova på ett missionsdrivet arbetssätt i praktiken. Åsa Minoz var en av workshopledarna. Läs hennes reflektioner från dagen.

Åsa Minoz, innovationsstrateg hos Viable Cities, var en av workshopledarna under eftermiddagen. Foto: Anette Andersson.

Kärnan för arbetet med missions är att mobilisera hela samhället i syfte att möta komplexa samhällsutmaningar. I Viable Cities fall handlar det om att ställa om till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Detta var också temat för eftermiddagens workshop.

Under förmiddagen berättade ekonomen och innovationsprofessorn Mariana Mazzucato om vad det innebär att med hjälp av arbete med missions mobilisera för en omställning till ett hållbart samhälle. Även Banny Banerjee från ChangeLab vid Standford University gav sitt perspektiv på vad som krävs för att arbeta med innovation som handlar om samhällsomställning.

Mariana Mazzucatos arbete har varit till stor inspiration för den nya forsknings- och innovationspolitikens arbete med missions. Nyligen fick Mazzucato i uppdrag av EU-kommissionen att ta fram underlag inför utformningen av det kommande programmet Horizon Europe. Programmet kommer att bli världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på 100 miljarder euro, och pågår från och med år 2021 till och med 2028.

Under seminariet berättade även Allan Larsson, ordförande i Viable Cities, om sin roll som expert och vice ordförande i den styrgrupp som EU-kommissionen tillsatt med fokus på klimatneutrala städer. Det är ett av de fem områden för missionsinriktade satsningar som förbereds inom Horizon Europe. 

Under workshopen på eftermiddagen – som leddes av Dan Hill, designstrateg på Vinnova, och Åsa Minoz, innovationsstrateg på Viable Cities – fick närmare hundra deltagare praktiskt prova på att arbeta med ett missionsdrivet arbetssätt. Workshopen inleddes med en kort reflektion av finans- och arbetsmarknadsminister Per Bolunds statssekreterare Elin Olsson. Hon berättade kort om regeringens arbete med hållbar stadsutveckling, och lyfte speciellt att hon tagit starkt intryck av beskrivningen av missionsdrivet arbetssätt och hade förhoppningar om denna ansats för framtiden. 

Sedan hösten 2019 har nio städer inom Viable Cities arbetat med att snabba på klimatomställningen, med utgångspunkt i programmets övergripande mission klimatneutrala städer 2030. Politikerna Erik Pelling från Uppsala och Janet Ågren från Umeå redogjorde därefter kort för satsningen i respektive stad, i syfte att ge workshopdeltagarna en känsla för hur man kan arbeta med missions i praktiken.

Workshopen gick ut på att inom tre områden precisera Viable Cities breda formulering ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Därefter fick varje områdesgrupp, utifrån en fiktiv stadsdel ta fram förslag på möjliga insatser som skulle kunna bidra till den nya smalare mission som de hade formulerat. Därefter fick de reflektera över vilka olika typer av värdeskapande som kan bli resultat av de insatser som de tänkt sig.

Några av reflektionerna från deltagarna var bland annat att:

  • det går att komma ganska långt i att förstå saker på nya sätt på bara en timme
  • det är svårt och jobbigt att ta sig an många perspektiv samtidigt, samt att
  • man skapar stort engagemang och energi genom att arbeta utifrån en mission som man formar tillsammans. 

Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, underströk vid workshopen att omställning till hållbara och klimatneutrala städer kommer att kräva nya arbetssätt och samarbetsformer. Hon anser att missions kommer att ha en viktig framtida roll i denna utveckling.

Viable Cities och Vinnova arbetar sedan 2019 med att utveckla praktiska samarbetsformer och verktyg för ett missionsdrivet arbetssätt, ett arbete som kommer att intensifieras framöver.

Åsa Minoz, innovationsstrateg hos Viable Cities

 

Här kan du ta del av förmiddagens seminarium i efterhand via webbsändningen.

Här kan du läsa en intervju med Mariana Mazzucato kring missions i Dagens Nyheter.

 

Text: Åsa Minoz

Kommentera

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att kommentera blogginlägg. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senaste blogginläggen

Vinnovas Missionsteam besöker två landsändar för att prata hållbar mat

12 februari 2020

Jenny Sjöblom

Handläggare

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar, men med samma engagemang och drivkraft när det gäller att ställa om till ett mer hållbart matsystem.

Skåne och Västerbotten. Två regioner med helt skilda förutsättningar, men med samma engagemang och drivkraft när det gäller att ställa om till ett mer hållbart matsystem.

Delta i SKR:s utvecklingsprogram om klimatsmart mat!

12 februari 2020

Jenny Sjöblom

Handläggare

KliMATval är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer som jobbar med mat och hållbarhet inom offentlig verksamhet. Sök senast 28 februari!

KliMATval är ett Vinnovafinansierat utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer som jobbar med mat och hållbarhet inom offentlig verksamhet. Sök senast 28 februari!

Poddavsnitt om missions inom hållbar och hälsosam mat

12 februari 2020

Jenny Johansson

Programassistent

Vinnovas arbete med missions fokuserar på två stora områden: Mobilitet och Mat. I det här poddavsnittet, som spelades in strax före årsskiftet, berättar två medarbetare om det pågående arbetet på...

Vinnovas arbete med missions fokuserar på två stora områden: Mobilitet och Mat. I det här poddavsnittet, som spelades in strax före årsskiftet, berättar två medarbetare om det pågående arbetet på...

Senast uppdaterad 14 september 2024

Statistik för sidan