Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idéslussar i kommuner

Att släppa loss innovationskraften hos alla medarbetare i den offentliga sektorn är avgörande om vi ska klara de stora samhällsutmaningar vi står inför. Men hur får vi en mer kreativ arbetsplats där medarbetarnas idéer tas tillvara och används i verksamheten?

En förutsättning för kreativa arbetsplatser är att vi skapar klimat som stimulerar nytänkande. Det kan ske genom att utveckla processer, strukturer och regelverk som främjar, stödjer och belönar individer som har idéer till lösningar på identifierade behov. Personer som vill driva dessa vidare. Det är vad Idéslussar i kommuner handlar om; att kunna ta tillvara dessa personers idéer.

På den här sidan berättar vi om olika projekt där drygt 50 kommuner är involverade runt om i Sverige, enskilt eller i samverkan med andra aktörer, som jobbar med att utveckla sin innovationsförmåga. Vinnova medfinansierar dessa projekt under 2016-2019 och tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) sprider vi kunskap om och resultat från dessa Idéslussar.

Vill du inspireras och veta mer om hur de jobbar, vad de lärt sig och få konkreta exempel på innovationer, så titta igenom exemplen nedan.

Frågor?

Jonny Paulsson

Handläggare

+46 8 473 32 42

Senast uppdaterad 20 april 2022

Statistik för sidan