Idéslussar i kommuner

Att släppa loss innovationskraften hos alla medarbetare i den offentliga sektorn är avgörande om vi ska klara de stora samhällsutmaningar vi står inför. Men hur får vi en mer kreativ arbetsplats där medarbetarnas idéer tas tillvara och används i verksamheten?

En förutsättning för kreativa arbetsplatser är att vi skapar klimat som stimulerar nytänkande. Det kan ske genom att utveckla processer, strukturer och regelverk som främjar, stödjer och belönar individer som har idéer till lösningar på identifierade behov. Personer som vill driva dessa vidare. Det är vad Idéslussar i kommuner handlar om; att kunna ta tillvara dessa personers idéer.

På den här sidan berättar vi om olika projekt där drygt 50 kommuner är involverade runt om i Sverige, enskilt eller i samverkan med andra aktörer, som jobbar med att utveckla sin innovationsförmåga. Vinnova medfinansierar dessa projekt under 2016-2019 och tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) sprider vi kunskap om och resultat från dessa Idéslussar.

Vill du inspireras och veta mer om hur de jobbar, vad de lärt sig och få konkreta exempel på innovationer, så titta igenom exemplen nedan.

<p>Id&eacute;slussen &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r alla medarbetare och chefer i kommunens f&ouml;rvaltningar och bolag att kunna utforska och testa en id&eacute; eller ett problem i tidiga skeden.</p>
<p>Ett viktigt startskott f&ouml;r Stockholm stads id&eacute;sluss var n&auml;r kommunfullm&auml;ktige antog en innovationsstrategi i november 2015.</p>
<p>Id&eacute;rum Lerum styrs av kommunens h&ouml;gsta chefer och &auml;r ett verktyg f&ouml;r att generera id&eacute;er och ta tillvara medarbetarnas kompetens.</p>
<p>Skaraborgs innovationssluss drivs av Skaraborgs kommunalf&ouml;rbund och 15 kommuner som tillsammans jobbar med att vidareutveckla samverkan och innovationskraft i kommunerna.</p>
<p>Id&eacute;slussen iCare4Fyrbodal jobbar med att ta tillvara all den kompetens och kreativitet som finns hos chefer och medarbetare i tre olika kommuner.</p>
<p>Det b&ouml;rjade som ett gemensamt projekt mellan fyra kommuner i J&ouml;nk&ouml;pings och &Ouml;sterg&ouml;tlands l&auml;n. Nu drivs id&eacute;slussen av Tran&aring;s kommun.</p>
<p>Pite&aring; och Skellefte&aring; driver det gemensamma projektet Id&eacute;sluss f&ouml;r h&aring;llbar samh&auml;llsutveckling. Arbetet sker separat i de b&aring;da kommunerna men kopplas samman i ett gemensamt l&auml;rande.</p>
<p>Id&eacute;slussen AllAgehub arbetar f&ouml;r forskning och innovation och &auml;r en samverkansplattform med s&auml;te p&aring; Chalmers Teknikpark i G&ouml;teborg. Id&eacute;slussens uppdrag &auml;r att fr&auml;mja tillg&auml;ngliga boendemilj&ouml;er.</p>
<p>&Ouml;rebro kommun ska bli en mer innovativ organisation! Det &auml;r en sak att s&auml;ga, men kanske inte lika l&auml;tt att &aring;stadkomma. Ett engagerat st&ouml;d i en id&eacute;sluss kan underl&auml;tta.</p>
<p>F&ouml;r att ta tillvara den gemensamma kompetensen i Kungsbacka kommun skapade kommunen en id&eacute;sluss d&auml;r medarbetarna kan utveckla id&eacute;er gemensamt.</p>

Frågor?

Jonny Paulsson

Programansvarig Testbäddar för samhällets utmaningar

+46 8 473 32 42

Senast uppdaterad 1 oktober 2019

Statistik för sidan