Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idérum Lerum

Idérum Lerum styrs av kommunens högsta chefer tillsammans med näringslivschefen, kundcenter och kultur- och fritidsverksamheten.

När en idé kommer in får idégivaren träffa en projektmedarbetare på Idérum Lerum. Sedan diskuterar de tillsammans för att skapa en helhetsbild av idén.

Vad är Idérum Lerum?

Idérum är ett treårigt projekt som drivs av medarbetare på utvecklings- och hållbarhetsenheten i Lerums kommun. Projektet gick från början under namnet Innovationssluss för hållbar kommunutveckling men har idag namnet Idérum. Projektets styrgrupp består av kommunens högsta chefer samt cheferna för näringslivsfrågor, kundcenter och kultur- och fritidsverksamheten.

Idérum tar utgångspunkt i kommunens vision 2025 och syftar till att fånga in medarbetares och invånares utmaningar och idéer, utveckla dem för att testa i liten skala och sedan implementera dem i våra verksamheter. För att kunna klara kommunens uppdrag på lång sikt, alltifrån att skapa en god äldreomsorg till att göra det lätt att leva klimatsmart, tror vi stenhårt på att arbeta målmedvetet med idéutveckling.

Idéer och kreativitet saknas inte i organisationen idag, tvärtom, men vi vet att vi måste arbeta mer systematiskt för att kunna ta tillvara dem och utveckla kommunen i en hållbar riktning. Idérum bidrar till ett sådant arbetssätt, där det finns en gemensam syn och arbetssätt för hur vi ska fånga upp medarbetares utmaningar och idéer.

Hur arbetar ni?

Vi är idag fem personer som arbetar med Idérum. Vårt arbete utgår från fyra olika områden, där det första är insamling och utveckling av idéer från medarbetare.

När en idé kommer in träffar idégivare en av projektmedarbetarna för att tillsammans skapa en helhetsbild av idén. Frågor som diskuteras kan vara jämställdhetsperspektiv, ekonomisk potential och nytta för användaren.

Det andra området är utbildning inom tjänstedesign utifrån SKL:s koncept Innovationsguiden och vi har för närvarande tre medarbetare som är utbildade utbildare i konceptet.

Det tredje området är identifiering av strategiska utmaningar som är viktiga för att kunna klara kommunens uppdrag på lång sikt. Det görs både i dialog med kommunförvaltningens chefer samt genom analys av ärenden som kommit in i kommunens kundtjänst.

Det fjärde området är integrering av innovationsledning i kommunens övergripande ledningssystem, något kommundirektören tydligt har efterfrågat och något vi ser en stor potential inom. Vi har vägledning av det arbete som idag görs för att ta fram en internationell standard för innovationsledningssystem.

Vad har ni gjort?

När vi startade projektet våren 2017 hade vi först fokus på att forma en innovationsprocess där medarbetare i Lerums kommun kan dela och utveckla sina idéer. Under 2018 försökte vi utvidga vårt arbete och involvera även invånare, näringsliv och föreningsliv.

Vi har genomfört en mängd olika projekt i kommunens verksamheter, där två exempel är ”Förskolepedagogik med jämställdhets-  och hållbarhetsfokus” samt ”Utveckling av verksamheterna inom kultur och bibliotek för att nå nya målgrupper”.

Genomgående i vårt arbete har varit att coacha medarbetare och chefer i deras idé- och utvecklingsarbete. Vi har även haft olika aktiviteter som bokcirklar, utbildningar och inspirationsföreläsningar externa föreläsare inom innovationsområdet bjudits in.

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Först och främst: Utnyttja engagemanget där det finns. Genom att stötta utvecklingssugna verksamheter kommer innovationskraften växa fram och sprida sig till andra. För det andra är det viktigt att hitta en bra balans mellan att vara lyhörd för vad verksamheter orkar med och att driva utvecklingen framåt. Det är inte lätt, men dialog och goda relationer är nyckeln som låser upp många svårigheter.

Vårt sista tips, men kanske det viktigaste, är att hitta ett systematiskt arbetssätt för hur just ni vill arbeta med innovation. Det tar lite extra tid i början, men genom att fastställa syfte, mål och principer blir arbetet på sikt betydligt lättare.

Har ni något exempel på en idé eller innovation som har kommit in?

En idé som arbetats med är en ny app som ger användaren all information som den behöver utifrån vem man är och var man befinner sig i livet. Den skulle ge svar på saker som när det är dags att söka barnomsorg eller när det är upphämtning av grovsoporna på din gata.

Ett annat exempel är den idé som kom fram i projektet ”Ungas makt över maten – skolelever bestämmer menyn”, där elever under en period fick sätta ihop menyn för hela kommunens skolverksamheter.

Frågor?

Vill du veta mer om Idérum Lerum? Hör då av dig till projektledare Christian Behrens, Lerums kommun.

Senast uppdaterad 3 juli 2019

Statistik för sidan