Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Idésluss för ökad innovationsförmåga i Stockholms stad

Ett viktigt startskott för vår idésluss ägde rum i november 2015. Då antog kommunfullmäktige en innovationsstrategi som beskriver hur Stockholms stad ska arbeta med innovation.

Innovationsstrategin pekade på betydelsen av att det finns en stark och välutvecklad kultur i staden som främjar innovationer. Strax efter det kom Vinnova ut med utlysningen ”Idéslussar i kommuner”, vilket var helt i linje med strategin. Läs intervjun om hur idéslussen kom till och hur deltagarna jobbar.

Vad är Stockholms stads idésluss?

Ett politiskt stöd är inte allt, men när en stor organisation som Stockholms stad enas om en gemensam strategi har det stor betydelse. Det gav oss en skjuts framåt och var till stor hjälp när projektet med idéslussen drog igång våren 2017. Idéslussens uppdrag är att öka innovationsförmågan i Stockholms stad genom att stötta modigt ledarskap och en tillåtande arbetskultur. Det gör vi genom att anpassa oss till målgruppen och möta varje verksamhet där de befinner sig i sin utveckling. I en organisation med 42 000 medarbetare finns det ingen ”one fits all-metod”, utan vi försöker skapa ett smörgåsbord av olika verktyg, utbildningar och övningar. Målet är att chefer och medarbetare har kunskapen och modet att testa idéer på egen hand efter att de fått stöd och coachning från idéslussen. Det är först då vi kan visa på ökad innovationsförmåga på riktigt!

Hur har ni arbetat?

Vi insåg tidigt att idéslussen inte ska vara en egen och separat verksamhet, utan något som måste vävas in i det arbete som redan görs. Det första steget har därför varit att visa att idéslussen finns. Som projektledare har jag varit ute och hållit presentationer och workshops i alla typer av verksamheter - från trafikledningskontoret till förskoleverksamheter. Jag har arbetat i Stockholms stad sedan många år tillbaka och har haft stor nytta av mitt nätverk. Det har verkligen underlättat arbetet eftersom det i dagsläget bara är jag som jobbar med idéslussen på 100 procent. Nästa steg har varit att bygga pilotprojekt för att testa hur en idésluss kan se ut och fungera. Piloterna har definierat behov och testat utbildningar och metoder i bland annat förändringskunskap, Design Thinking samt jämställt och normkritiskt arbete. Med lärdomarna från piloterna vet vi nu att verksamheterna måste arbetet med både ledarskapet och kulturen för att främja en ökad innovationsförmåga.

Vad har ni gjort hittills?

Vi har haft sju pilotprojekt igång med olika förvaltningar, där Skärholmens stadsdelsförvaltning med 250 medarbetare kan nämnas som en. Vi har vid olika tillfällen arbetat med Openlab (ett kreativt centrum för att lösa samhällsutmaningar i Stockholms stad) som har hållit i utbildningar i Design Thinking och stöttat piloterna i deras arbete. Under projekttiden har vi tagit fram en digital plattform där piloter och andra projekt idag kan dela utmaningar, idéer och goda exempel. Det stora arbetet har varit att arbeta internt med spridning och förankring av idéslussen bland såväl chefer som medarbetare. Som i alla projekt är det en utmaning att inte veta vad som händer när projektet tar slut. Min målsättning som projektledare har därför varit att inte göra idéslussen beroende av externa aktörer, utan istället fokusera på att ge verksamheterna verktyg och kunskap att kunna arbeta vidare med innovation på egen hand.  

Tips till andra som vill arbeta med innovation i offentlig verksamhet?

Finns det andra styrdokument som går in i hur ni vill arbeta med innovation eller utvecklingsarbete? Finns det personalpolicys som beskriver hur ni ska arbeta med ledarskap och arbetsmiljö? Använd dem! En idésluss handlar inte alltid om att skapa något helt nytt, utan snarare om att stötta det arbete som redan sker ute i det dagliga arbetet. Fråga dig alltid vilka som är din målgrupp och hur du bör ”paketera” innovation för att det ska bli relevant för dem. Innovation kan betyda många saker, men slutligen handlar det om viljan och förmågan att hantera förändring. Förändringsarbete tar tid och kräver tålamod och ännu mera tålamod. Där det inte fungerar och du möter för mycket motstånd – le och går vidare. Och det kanske absolut viktigaste – fira varje seger!

Har ni något exempel på en idé eller innovation som har kommit in?

Jag skulle vilja säga att den största innovationen är själva nätverkandet. Det kan låta litet, men att hitta ett sätt där medarbetare på olika förvaltningar med helt olika arbetsområden byter lärdomar och idéer med varandra, det är kanske den största utmaningen av dem alla.

Frågor?

Vill du veta mer om Idéslussen i Stockholms stad är du välkommen att höra av dig till Christine Oljelund på Stadsledningskontoret.

Christine Oljelund

Stadsledningskontoret Stockholms stad

Senast uppdaterad 30 september 2019

Statistik för sidan