Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktuella innovationsområden

Runt om i Sverige pågår en mängd breda satsningar för en hållbar och konkurrenskraftig industri. Vinnova arbetar för att koppla ihop aktörer från olika delar av innovationssystemet som vill verka i samma riktning - både nationellt och globalt. Låt dig inspireras av de satsningar som pågår.

Senast uppdaterad 19 april 2023

Statistik för sidan