Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Aktuella innovationsområden

Runt om i Sverige pågår en mängd breda satsningar för en hållbar och konkurrenskraftig industri. Vinnova arbetar för att koppla ihop aktörer från olika delar av innovationssystemet som vill verka i samma riktning - både nationellt och globalt. Låt dig inspireras av de satsningar som pågår.

Last updated 19 April 2023

Page statistics