Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Artificiell intelligens - AI

Artificiell intelligens (AI) har stor potential att hjälpa oss att möta några av vår tids stora samhällsutmaningar, som att behandla kroniska sjukdomar och bekämpa klimatförändringar.

Användning av AI skapar möjligheter till effektivisering i både offentlig sektor och inom näringslivet, ger nya affärsmöjligheter och är i många fall avgörande för vår framtida konkurrenskraft.  

Vinnova bidrar till att accelerera utveckling och användning av AI inom områden som är viktiga för Sverige eller där vi kan inta en internationell tätposition. Vi har nu särskilt fokus på AI för att möta klimatutmaningen, AI-lösningar för svenska språket och användning av AI för ökad jämställdhet.

AI Sweden – ett nationellt AI-center

Ett viktigt steg för utvecklingen av AI i Sverige är AI Sweden - ett nationellt center för applicerad AI-forskning och innovation. Syftet är att accelerera tillämpningen av AI genom att dela kunskap och data, samlokalisera kompetens och driva projekt av nationellt intresse.  

AI Sweden består av flera geografiska noder. Under 2019 öppnade noder i Göteborg, Örebro och i Sydsverige. Sedan januari 2020 finns även en nod i Stockholm. Fler noder planeras. Vinnova har beslutat att satsa 100 miljoner kronor på AI Sweden 2020-2024.

Vad är artificiell intelligens? 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av artificiell intelligens (AI). I grunden handlar AI om digital teknik som möjliggör automatiserad informationsbehandling och beslutsfattande utan mänsklig inblandning.
 
Ett sätt att definiera AI är förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Artificiell intelligens är också det vetenskaps- och teknikområde som handlar om att studera, förstå och utveckla maskiner med intelligent beteende.

Sök finansiering inom AI

Frågor?

Har du frågor om satsningar inom artificell intelligens tveka inte att kontakta oss.

Erik Borälv

tf Enhetschef

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 13 november 2023

Statistik för sidan