Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationellt AI-center öppnar nod i Stockholm

Publicerad: 29 januari 2020

Nu etablerar AI innovation of Sweden en nod i Stockholm. Vinnova har beslutat om att satsa 100 miljoner kronor på AI Innovation of Sweden under 2020-2024 med flera geografiska noder runt om i landet.

Behovet av att accelerera AI-tillämpningen i Sverige är stort. Enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) beräknas till exempel värdet av att använda AI i offentlig sektor till 140 miljarder per år. Etableringen av den nya noden låter AI Innovation of Sweden dra nytta av Stockholms unika ekosystem av start-ups, stora företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner. Syftet är att starta nya projekt av nationellt intresse och att accelerera tillämpningen av AI i Sverige. Noden ska även bidra till att attrahera internationella talanger till Sverige och Stockholm.

AI Innovation of Sweden delfinansieras av Vinnova som nu har beslutat att göra ett långsiktigt åtagande för AI Innovation of Sweden genom att finansiera satsningen med 100 miljoner kronor under perioden 2020-2024. Sedan tidigare finns en nod i Göteborg och förutom den nya Stockholmsnoden har Vinnova även beslutat om finansiering av nya noder i Sydsverige och Örebro.

-  AI Innovation of Sweden har en avgörande roll för att kraftsamla hela Sverige och driva på arbetet med AI-baserad innovation som löser samhällsutmaningar och bidrar till svensk konkurrenskraft. Satsningen ska accelerera utvecklingen inom områden där vi kan vara internationellt ledande, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

-  Digitaliseringen går allt snabbare och påverkar såväl jobb, företag och samhälle. Artificiell Intelligens kan effektivisera processer, bearbeta stora mängder data och till exempel förbättra transporter eller skynda på diagnosticering inom hälso- och sjukvården. Vi behöver ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, för det behöver vi arbeta tillsammans mellan näringsliv, akademi och det offentliga för att öka vår kunskap och samtidigt se till att aldrig glömma individen för att behålla vår svenska förändringsvilja, säger Ibrahim Baylan, näringsminister. 

– Med etableringen av noden i Stockholm, nya partners och Vinnovas utökade finansiella åtagande kan vi växla upp vår aktivitet och vara en ännu starkare motor i det svenska eko-systemet. Genom att accelerera AI-tillämpningen i vårt land kan vi skapa stora vinster för svensk konkurrenskraft och samhällsutveckling, säger Martin Svensson, co-director, AI Innovation of Sweden.

Node-manager blir Petra Dalunde som senast kommer från rollen som COO på Urban ICT Arena i Kista Science City.

 

Bakgrund

AI Innovation of Sweden är ett nationellt center för applicerad AI-forskning och innovation. Målet är att accelerera tillämpningen av AI genom att dela kunskap och data, samlokalisera kompetens och driva projekt av nationellt intresse. Huvudkomponenterna i AI Innovation of Sweden är de regionala noderna, projektportföljen, den nationella datafabriken, samt engagemanget från partners. Datafabriken skapar möjlighet för partners att frivilligt dela sin unika data med andra partners och driva projekt för AI-utveckling i Sverige. AI Innovation of Sweden samlar partners från alla delar av det svenska samhället.

I dagsläget pågår ett tiotal olika projekt i samverkan med flera av centrets ca 70 partners. Projekten täcker områden som datadriven sjukvård, språkbehandlingsmodeller för svenska myndigheter och användning av satellit- och vägdata.

Satsningen uppgår idag till ca 50 miljoner kronor per år. Inklusive projektmedel uppgår satsningen till över 100 miljoner kronor 2020 och växer därefter. Förutom noden i Storstockholm finns idag noder i Örebro, Göteborg och södra Sverige. Förstudier pågår för att öppna noder i norra Sverige och Linköping.

 

Frågor?

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Senast uppdaterad 27 april 2020

Statistik för sidan