Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lärande och mötesplatser

Här listar vi aktuella erbjudanden inom satsningen.

Tidigare ansökningstillfällen

Gemensamma AI-förmågor i kommuner och civilsamhälle
Stängde 3 april 2024

Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som i bred samverkan vill utveckla och testa gemensamma resurser och förmågor som bygger på artificiell intelligens. Utlysningen är en del av Vinnovas och AI Swedens fleråriga Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle.

Checkar för innovationsupphandling 2023 - hållbarhet, resiliens och säkerhet
Stängde 31 oktober 2023

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till hållbarhet, resiliens eller säkerhet. Total budget för utlysningen är fyra miljoner kronor och beslut tas löpande.

Starta er AI-resa: För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle 2023
Stängde 12 september 2023

Det här erbjudandet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som praktiskt vill utforska hur artificiell intelligens baserat på maskininlärning kan förbättra en del av den egna verksamheten och samtidigt ha tydlig potential för samhällsnytta.

Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning
Stängde 10 januari 2023

För upphandlande organisationer som vid innovationsupphandling har behov av extern kompetens.

Innovationsupphandling som vi tidigare finansierat
Stängde 8 november 2021

Stöd till upphandlande organisationer för extern kompetens vid innovationsupphandling.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2021-02099

Statistik för sidan