Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Checkar för innovationsupphandling 2023 - hållbarhet, resiliens och säkerhet

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till hållbarhet, resiliens eller säkerhet. Total budget för utlysningen är fyra miljoner kronor och beslut tas löpande.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekten ska bidra till hållbarhet, säkerhet eller resiliens. Stöd kan sökas att 1) skapa kapacitet för innovationsupphandling, 2) ta fram beslutsunderlag för en möjlig innovationsupphandling eller 3) förbättra en pågående innovationsupphandling.

Vem kan söka?

Upphandlande organisationer, det vill säga sådana som lyder under upphandlingsreglerna.

Hur mycket kan ni söka?

Stödets storlek beror på vilket spår ni väljer. Spår 1 och 2: max. 200 000 kr. Spår 3. Vid inköp av en extern kompetens: max. 200 000 kr. Vid inköp av två eller fler: max. 400 000 kr. Samtliga bidragsmedel ska gå till externa arvoden och avgifter.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid. Observera att vi har två informationsmöten om erbjudandet då du får chansen att ställa frågor. Du hittar dem bland datumposterna nedan - läs också längre ner på sidan.

 • Informationsmöten om erbjudanden

  Vill ni höra mer om erbjudandet "Checkar för innovationsupphandling 2023 - hållbarhet, resiliens och säkerhet”, få tips om hur du skriver en ansökan eller ställa allmänna frågor om hur erbjudandet fungerar? Delta då i ett av våra informationsmöten där du får möjlighet att ställa frågor. Vi planerar två informationsmöten om det här erbjudandet. 

  Tisdag 19 september 09-9.40 - Klicka här för att ansluta till mötet
  Fredag 20 oktober 11-11.40 - Klicka här för att ansluta till mötet

  Du behöver inte anmäla dig i förväg.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Börja därför ansökan i god tid.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till nästa avläsningstillfälle eller sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras igen.

  Detta händer när utlysningen stängt

  Vid varje avläsningstillfälle registreras ansökningarna hos Vinnova. En bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot samt till projektledare och firmatecknare/ prefekt.

  Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter ett avläsningstillfälle eller när utlysningen har stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  + 4684733052

  Eva Nyström

  Administrativa frågor

  + 4684733121

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00423

  Statistik för sidan