Inkubationsstöd - Excellens:

Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019

Stängde 7 april 2017

Med det här erbjudandet ger vi högkvalitativa inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kostnader för att stödja affärsutvecklingen av bolagsprojekt och bolag i en inkubator.

Vem kan söka?

Inkubatorer som uppfyller SISP's definition och inte ger vinstutdelning till sina ägare.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 2 miljoner kronor. Vi finansierar högst en tredjedel av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi främst finansiera det stöd som en inkubator ger till nya kunskapsintensiva tillväxtföretag. Med kunskapsintensiva tillväxtföretag menas företag som har potential att bli internationellt framgångsrika genom:

  • unik kunskap som ger ett tidsförsprång på marknaden
  • ett erbjudande med nyhetsvärde inom den marknad man vänder sig till
  • skalbar affärsmodell som kan ge internationell tillväxt.

  Företaget ska heller inte vara etablerat på marknaden när de antas till inkubatorn.

  De kostnader som vi beviljar finansiering för är

  • inkubatorns arbete att utveckla företag i inkubatorn, till exempel affärsutveckling, rekrytering och nätverk.
  • externa experttjänster som inkubatorn bedömer behövs för att utveckla företagen, till exempel inom juridik, patent, design eller kommunikation
  • eventuella lokaler såsom kontorsplats eller tillgång till labbmiljö.

  Även kostnader som inte är direkt kopplade till ett enskilt företag kan finansieras. Kostnaderna ska vara kopplade till inkubatorns administration av företagens stöd. Vi finansierar främst kostnader för att

  • utvärdera vilka företag och projekt som har potential att bli kunskapsintensiva tillväxtföretag och som därför ska tas in i inkubatorn
  • rapportera till Vinnova.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till etablerade inkubatorer som har ett offentligt uppdrag och som inte delar ut vinst till sina ägare. Med etablerad inkubator menas en inkubator som har minst två års dokumenterad verksamhet. Verksamheten ska uppfylla Swedish Incubators & Science Parks (SISP) definition av inkubatorer:

  "En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice."

  Inkubatorer som beviljats excellensmedel på fyra år (2016-2019) kan inte söka finanisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan du ladda ner den ansökningsmall du behöver bifoga i ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  08-473 31 32

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  GU Ventures inkubator GU VENTURES AB 4 000 000 kr Pågående 2017-02437
  BBI Scaling up Excellence 18-19 Blekinge Business Incubator AB 4 000 000 kr Pågående 2017-02422
  Umeå Biotech Incubator 2018-2019 Umeå Biotech Incubator AB 4 000 000 kr Pågående 2017-02421
  Företagsfabriken - Kronobergs excellensinkubator 2018 ff FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB 2 000 000 kr Pågående 2017-02378
  Inkubator Excellens Kalmar Science Park 2017 Kalmar Science Park AB 2 000 000 kr Pågående 2017-02376
  BizMaker Excellens 2018-2019 Åkroken Science Park AB 2 000 000 kr Pågående 2017-02374
  Inkubationsstöd-Excellens KI Innovations Karolinska Institutet Innovations AB 4 000 000 kr Pågående 2017-02331
  Inkubationsstöd Framtidens Företag- Excellens 2018-2019 Föreningen Framtidens Företag 2 000 000 kr Pågående 2017-02435
  Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019 - Innovatum Inkubator Innovatum AB 2 000 000 kr Pågående 2017-02432
  Excellens 2018-2019 - SmiLe Incubator AB SMILE INCUBATOR AB 4 000 000 kr Pågående 2017-02423
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-01591