Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Standardisering som verktyg för ökad konkurrenskraft

Vinnova öppnar en utlysning för att möta identifierade behov kopplade till standardisering. Syftet är att öka den internationella konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Med det här erbjudandet ger vi stöd till ökad samverkan som främjar alla aktörer inom områden genom att exempelvis skapa gemensamma färdplaner eller främja ökad interoperabilitet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som främjar standardisering som verktyg för ökad internationell konkurrenskraft och hållbarhet. Ansökningar ska baseras på redan identifierade behov och projektet ska genomföras under ett år.

Vem kan söka?

Projekt med minst tre aktörer som redan har gjort en kartläggning som identifierar behov av standardisering. Projekten ska ha en tydlig koppling till näringslivet. Aktörerna ska ha förmåga att snabbt adressera ett utpekat behov och ha ett brett nätverk för att sprida projektresultaten vidare. Alla sökande parter måste vara juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 2 miljoner kronor per projekt. Industriell medfinansiering är meriterande. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Samer Yacoub

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 86

  Maria Olsson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-03009

  Statistik för sidan