Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital säkerhet och tillförlitlighet

Vinnova finansierar projekt som möter de utmaningar och krav som den digitala utvecklingen ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Tidigare ansökningstillfällen

Standardisering som verktyg för ökad konkurrenskraft
Stängde 29 oktober 2020

Vi finansierar projekt som möter identifierade behov inom standardisering. Syftet är att öka den internationella konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019
Stängde 24 oktober 2019

Finanseiring för att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium

Digital säkerhet: Identitet och blockkedjor
Stängde 17 maj 2019

Vill ni förverkliga ett innovationsprojekt med fokus på digital säkerhet och tillförlitlighet? Målet med projektet ska vara att skapa prototyper inom teknikområdena identitet och blockkedjor.

Digital säkerhet: Genomförbarhetsstudier
Stängde 17 maj 2019

Vi finansierar genomförbarhetsstudie inom områdena digital säkerhet och digital infrastruktur för att stärka svenska aktörers möjligheter till internationell uppkoppling.

Digital säkerhet och tillförlitlighet - samverkansprojekt
Stängde 25 september 2018

För grupper av aktörer från olika sektorer som tillsammans vill möta de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Senast uppdaterad 15 april 2021

Diarienummer 2018-02349

Statistik för sidan