Digital säkerhet och tillförlitlighet

Vinnova finansierar projekt som möter de utmaningar och krav som den digitala utvecklingen ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 25 september 2018

Digital säkerhet och tillförlitlighet - samverkansprojekt

Stängde 25 september 2018

För grupper av aktörer från olika sektorer som tillsammans vill möta de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Stängd
Stängde 25 september 2018

Digital säkerhet och tillförlitlighet - moln och sakernas internet

Stängde 25 september 2018

För projekt som vill skapa prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT).

Senast uppdaterad 5 februari 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02349