Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital säkerhet och tillförlitlighet

Vinnova finansierar projekt som möter de utmaningar och krav som den digitala utvecklingen ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Tidigare ansökningstillfällen

Standardisering som verktyg för ökad konkurrenskraft
Stängde 29 oktober 2020

Vi finansierar projekt som möter identifierade behov inom standardisering. Syftet är att öka den internationella konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2018-02349

Statistik för sidan