Digital säkerhet och tillförlitlighet

Vinnova finansierar projekt som möter de utmaningar och krav som den digitala utvecklingen ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 24 oktober 2019

Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Stängde 24 oktober 2019

Finanseiring för att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium

Stängd
Stängde 17 maj 2019

Digital säkerhet: Identitet och blockkedjor

Stängde 17 maj 2019

Vill ni förverkliga ett innovationsprojekt med fokus på digital säkerhet och tillförlitlighet? Målet med projektet ska vara att skapa prototyper inom teknikområdena identitet och blockkedjor.

Stängd
Stängde 17 maj 2019

Digital säkerhet: Genomförbarhetsstudier

Stängde 17 maj 2019

Vi finansierar genomförbarhetsstudie inom områdena digital säkerhet och digital infrastruktur för att stärka svenska aktörers möjligheter till internationell uppkoppling.

Stängd
Stängde 25 september 2018

Digital säkerhet och tillförlitlighet - samverkansprojekt

Stängde 25 september 2018

För grupper av aktörer från olika sektorer som tillsammans vill möta de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet.

Stängd
Stängde 25 september 2018

Digital säkerhet och tillförlitlighet - moln och sakernas internet

Stängde 25 september 2018

För projekt som vill skapa prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT).

Senast uppdaterad 3 juli 2020

Diarienummer 2018-02349

Statistik för sidan