Vinnovas internationella strategi

Att främja hållbar tillväxt i Sverige genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete

Utgiven
2009-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2009:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
32
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-00440
Ämne
Internationell samverkan, Om Vinnova

Vinnovas internationella strategi har tagits fram för att ge stöd i arbetet med att nå det övergripande målet för Vinnovas internationella arbete på såväl det europeiska som det utomeuropeiska planet: Att främja hållbar tillväxt i Sverige genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete. För att kunna nå det övergripande målet är behovet av ett strategiskt förhållningssätt i prioriteringar och vägval allt viktigare, speciellt när forskning och innovation blir alltmer globaliserad och samarbeten mellan forskare i olika länder snarare är regel än undantag.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (588 kB)