Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnovas internationella strategi

Att främja hållbar tillväxt i Sverige genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete

Bokomslag Vinnovas internationella strategi
Utgiven
2009-juni
Serienummer
VP 2009:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
32

Vinnovas internationella strategi har tagits fram för att ge stöd i arbetet med att nå det övergripande målet för Vinnovas internationella arbete på såväl det europeiska som det utomeuropeiska planet: Att främja hållbar tillväxt i Sverige genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete. För att kunna nå det övergripande målet är behovet av ett strategiskt förhållningssätt i prioriteringar och vägval allt viktigare, speciellt när forskning och innovation blir alltmer globaliserad och samarbeten mellan forskare i olika länder snarare är regel än undantag.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan