Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vinnovas internationella strategi

Att främja hållbar tillväxt i Sverige genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete

Book cover Vinnovas internationella strategi
Published
2009-June
Series number
VP 2009:02
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
32

Vinnovas internationella strategi har tagits fram för att ge stöd i arbetet med att nå det övergripande målet för Vinnovas internationella arbete på såväl det europeiska som det utomeuropeiska planet: Att främja hållbar tillväxt i Sverige genom internationellt forsknings- och innovationssamarbete. För att kunna nå det övergripande målet är behovet av ett strategiskt förhållningssätt i prioriteringar och vägval allt viktigare, speciellt när forskning och innovation blir alltmer globaliserad och samarbeten mellan forskare i olika länder snarare är regel än undantag.

Last updated 15 December 2022

Page statistics