Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Huvudrapport

Underlag till forsknings- & innovationsproposition

Utgiven
2011-december
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2011:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
58
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01165
Ämne
Om Vinnova

Regeringen har, som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen, uppdragit åt Vinnova att:

  • Genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt".
  • Analysen ”ska innehålla bedömningar av och förslag på hur Sverige kan utveckla innovationssystem för att genom forskning och innovationsfrämjande insatser öka näringslivets globala konkurrenskraft och främja hållbar ekonomisk tillväxt”.
  • Analysen ska även innefatta bedömningar av vilken forskning inom myndighetens ansvarsområden där Sverige har stark respektive svag forskning i förhållande till omvärlden och hur forskningen kan utvecklas för att effektivare bidra till innovation”.

Förutom att tjäna som ett underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition bör föreliggande rapport även kunna bidra till utvecklingen av regeringens Nationella innovationsstrategi. Analyser och förslag är också en viktig grund för Vinnovas egna strategier och prioriteringar.

För bilagor se "Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor" (Vinnova Information VP 2011:05)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (405 kB)