Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor

Underlag till forsknings- & innovationsproposition

Utgiven
2011-december
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2011:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
170
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01165
Ämne
Om Vinnova

Regeringen har, som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen, uppdragit åt Vinnova att:
”Genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt".
Föreliggande rapport redovisar de analyser som Vinnova har tagit fram med anledning av uppdraget. Huvudrapporten, som bland annat innehåller förslag till insatser, finns i en separat publikation. Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem – Huvudrapport(Vinnova Information/Policy VP 2011:04).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2024 kB)