Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor

Underlag till forsknings- & innovationsproposition

Bokomslag Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor
Utgiven
2011-december
Serienummer
VP 2011:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
170

Regeringen har, som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen, uppdragit åt Vinnova att:
”Genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt".
Föreliggande rapport redovisar de analyser som Vinnova har tagit fram med anledning av uppdraget. Huvudrapporten, som bland annat innehåller förslag till insatser, finns i en separat publikation. Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem – Huvudrapport(Vinnova Information/Policy VP 2011:04).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan