Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor

Underlag till forsknings- & innovationsproposition

Book cover Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor
Published
2011-December
Series number
VP 2011:05
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
170

Regeringen har, som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen, uppdragit åt Vinnova att:
”Genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt".
Föreliggande rapport redovisar de analyser som Vinnova har tagit fram med anledning av uppdraget. Huvudrapporten, som bland annat innehåller förslag till insatser, finns i en separat publikation. Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem – Huvudrapport(Vinnova Information/Policy VP 2011:04).

Last updated 15 December 2022

Page statistics