Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utmaningsdriven innovation

Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Bokomslag Utmaningsdriven innovation
Utgiven
2016-juni
Serienummer
VI 2016:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
12

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar bland annat kopplade till klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Utmärkande för dessa utmaningar är att de är tydligt internationella till sin karaktär, att de skär genom sektoriella och disciplinära gränser samt att de ligger högt upp på politiska agendor världen över.

Visionen för programmet ”Utmaningsdriven innovation” är att finansiera projekt som har internationell lyskraft och utvecklar hållbara lösningar som möter viktiga samhällsutmaningar.

För engelsk version se "Challenge-driven innovation" (Vinnova Information VI 2017:06)

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan