Utgiven
2016-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2016:07
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
12
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01544
Ämne
Om Vinnova

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar bland annat kopplade till klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Utmärkande för dessa utmaningar är att de är tydligt internationella till sin karaktär, att de skär genom sektoriella och disciplinära gränser samt att de ligger högt upp på politiska agendor världen över.

Visionen för programmet ”Utmaningsdriven innovation” är att finansiera projekt som har internationell lyskraft och utvecklar hållbara lösningar som möter viktiga samhällsutmaningar.

För engelsk version se "Challenge-driven innovation" (Vinnova Information VI 2017:06)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (807 kB)