Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Utmaningsdriven innovation

Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Book cover Utmaningsdriven innovation
Published
2016-June
Series number
VI 2016:07
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
12

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar bland annat kopplade till klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Utmärkande för dessa utmaningar är att de är tydligt internationella till sin karaktär, att de skär genom sektoriella och disciplinära gränser samt att de ligger högt upp på politiska agendor världen över.

Visionen för programmet ”Utmaningsdriven innovation” är att finansiera projekt som har internationell lyskraft och utvecklar hållbara lösningar som möter viktiga samhällsutmaningar.

För engelsk version se "Challenge-driven innovation" (Vinnova Information VI 2017:06)

Last updated 15 December 2022

Page statistics