Utgiven
2015-november
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:10
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
12
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Transport

Samverkan driver utvecklingen framåt. FFI, Fordonsstrategisk, Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forskning, utveckling och innovation. Fokus ligger på områdena klimat, miljö och trafiksäkerhet. FFI-programmet bygger kunskap och driver innovationer som bidrar till nollvisionen för säkerhet, regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta samt bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft. Sedan start har över 500 olika parter deltagit.

För engelsk version se "Sweden needs FFI" (Vinnova Information VI 2015:06)

Läs mer om FFI

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (8092 kB)