Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag Kina

Föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningsarbete med Kina - U2010/7180/F

Bokomslag Regeringsuppdrag Kina
Utgiven
2011-oktober
Serienummer
VP 2011:02
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas, Fas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
102

Regeringen har uppdragit åt Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Statens energimyndighet (STEM) och Rymdstyrelsen att gemensamt föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. Vinnova har samordnat utförandet av uppdraget.

Rapporten är strukturerad i tre delar. Den innehåller en kartläggningsdel med en bakgrund om Kinas utveckling och svenska aktörers kopplingar till Kina liksom andra länders verksamhet avseende Kina, en redovisning av problematik kring immaterialrättsliga frågor och två kapitel med myndigheternas erfarenheter och slutsatser i förhållande till regeringsuppdraget.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan