Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Regeringsuppdrag Kina

Föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningsarbete med Kina - U2010/7180/F

Book cover Regeringsuppdrag Kina
Published
2011-October
Series number
VP 2011:02
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas, Fas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
102

Regeringen har uppdragit åt Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Statens energimyndighet (STEM) och Rymdstyrelsen att gemensamt föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. Vinnova har samordnat utförandet av uppdraget.

Rapporten är strukturerad i tre delar. Den innehåller en kartläggningsdel med en bakgrund om Kinas utveckling och svenska aktörers kopplingar till Kina liksom andra länders verksamhet avseende Kina, en redovisning av problematik kring immaterialrättsliga frågor och två kapitel med myndigheternas erfarenheter och slutsatser i förhållande till regeringsuppdraget.

Last updated 15 December 2022

Page statistics