Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet

Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi

Utgiven
2009-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:29
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-88-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64
Författare
Karina Uddén
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

Under snart 10 år har vi utifrån olika perspektiv arbetat med utveckling av kluster- och innovationssystemsinitiativ. En fråga som dock knappt har berörts handlar om vilken betydelse den formella juridiska organisationen har för initiativens legitimitet och effektivitet. Vilken juridisk form valdes från början? Ska verksamheten fortsätta att bedrivas inom den organisationsform som valdes initialt eller ska en annan juridisk organisation bildas? Frågor om den juridiska organisationen aktualiserar även en rad andra frågor som exempelvis flexibilitet för att kunna hantera förändringar av aktiva aktörer, juridisk form som underlättar att aktörer involveras på olika nivåer, beslutsstruktur, kontroll och inte minst finansiärer som ofta ibland har krav på sig att godkänna den formella strukturen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (807 kB)