Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet

Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi

Bokomslag Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet
Utgiven
2009-november
Serienummer
VR 2009:29
Utgivare
Vinnova
Författare
Karina Uddén
ISBN
978-91-85959-88-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64

Under snart 10 år har vi utifrån olika perspektiv arbetat med utveckling av kluster- och innovationssystemsinitiativ. En fråga som dock knappt har berörts handlar om vilken betydelse den formella juridiska organisationen har för initiativens legitimitet och effektivitet. Vilken juridisk form valdes från början? Ska verksamheten fortsätta att bedrivas inom den organisationsform som valdes initialt eller ska en annan juridisk organisation bildas? Frågor om den juridiska organisationen aktualiserar även en rad andra frågor som exempelvis flexibilitet för att kunna hantera förändringar av aktiva aktörer, juridisk form som underlättar att aktörer involveras på olika nivåer, beslutsstruktur, kontroll och inte minst finansiärer som ofta ibland har krav på sig att godkänna den formella strukturen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan