Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet

Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi

Book cover Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet
Published
2009-November
Series number
VR 2009:29
Publisher
Vinnova
Author
Karina Uddén
ISBN
978-91-85959-88-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
64

Under snart 10 år har vi utifrån olika perspektiv arbetat med utveckling av kluster- och innovationssystemsinitiativ. En fråga som dock knappt har berörts handlar om vilken betydelse den formella juridiska organisationen har för initiativens legitimitet och effektivitet. Vilken juridisk form valdes från början? Ska verksamheten fortsätta att bedrivas inom den organisationsform som valdes initialt eller ska en annan juridisk organisation bildas? Frågor om den juridiska organisationen aktualiserar även en rad andra frågor som exempelvis flexibilitet för att kunna hantera förändringar av aktiva aktörer, juridisk form som underlättar att aktörer involveras på olika nivåer, beslutsstruktur, kontroll och inte minst finansiärer som ofta ibland har krav på sig att godkänna den formella strukturen.

Last updated 15 December 2022

Page statistics