Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik

En sammanställning av OECDs analys och rekommendationer

Bokomslag OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik
Utgiven
2013-november
Serienummer
VI 2013:21
Utgivare
Vinnova
Författare
Entreprenörskapsforum
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32

OECD har på regeringens uppdrag genomfört en genomgripande översyn av den svenska innovationspolitiken. Rapporten överlämnades till Sverige i november 2012. OECD pekar på vikten av att Sverige fortsätter att agera strategiskt och långsiktigt för att även fortsättningsvis vara ett av de länder i världen med det mest gynnsamma innovationsklimatet.

Detta är en svensk sammanställning av OECDs analys och rekommendationer som gjorts av Entreprenörskapsforum.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan