Utgiven
2013-november
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:21
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32
Författare
Entreprenörskapsforum
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

OECD har på regeringens uppdrag genomfört en genomgripande översyn av den svenska innovationspolitiken. Rapporten överlämnades till Sverige i november 2012. OECD pekar på vikten av att Sverige fortsätter att agera strategiskt och långsiktigt för att även fortsättningsvis vara ett av de länder i världen med det mest gynnsamma innovationsklimatet.

Detta är en svensk sammanställning av OECDs analys och rekommendationer som gjorts av Entreprenörskapsforum.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (463 kB)