Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation

Bokomslag NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation
Utgiven
2016-januari
Serienummer
VR 2016:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke & Åsa Wikberg Nilsson
ISBN
978-91-87537-43-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
52

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Produkter, tjänster, miljöer och andra lösningar begränsar idag många människor för att de skapats utifrån en alltför snäv förståelser för användares verkliga behov. En anledning är att det ofta saknas kunskap om hur normer och värderingar påverkar resultatet av innovations- och utvecklingsarbete. Det här materialet stödjer utvecklare i att både analysera brukares behov, och omsätta kunskapen i nytänkande och värdeskapande lösningar.

Fokus är på normer som diskriminerar, men egentligen är innehållet användbart i alla innovationssammanhang. All verklig innovation handlar ju om att utmana normer!

NOVA består av en box med 52 metodkort. Storleken på boxen är 120x190 mm.

For English version see/ För engelsk version se

"NOVA - Tools and methods for norm-creative innovation", Vinnova Report VR 2016:06

Beställning

Materialet finns i både fysisk och digital form.

Här hittar du det digitala metodverktyget NOVA för normkreativa lösningar och innovation.

För fysisk upplaga, kontakta vaktmastare@vinnova.se. Ange adress och antal i beställningen. 

Handledarmaterial för normkreativ innovation

Här kan du ladda ner material och handledning för NOVA som är till för dig som ska leda normkreativa innovationsprocesser.

Med NOVA i hand - handledarmaterial

 

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan