Utgiven
2008-september
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2008:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-13-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
200
Författare
Hanna Antonsson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2004-01852
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering

Jämställdhet var ett av tre fokusområden i Vinnovas program "Arbetslivsutveckling för hållbar tillväxt". För att realisera det givna uppdraget uppmanades erfarna forskare och praktiker som arbetade med jämställdhet att inkomma med förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området under våren 2005.

Jämställdhetsfrågan är ingalunda ny på svensk arbetsmarknad och Vinnova är inte den första organisation som fått sig tilldelad detta uppdrag. Det ansågs därför motiverat att hämta erfarenheter från tidigare insatser inom jämställdhetssektorn innan ett så kallat call inom området utformades. Att redovisa dessa erfarenheter är syftet med rapporten. En förutsättning för att få veta "vad som hände sen" är att lokalisera relevanta organisationer och satsningar samt de individer som var engagerade. Denna rapport är resultatet av det kartläggningsarbetet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (780 kB)