Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kartläggning av ett halvt sekels jämställdhetsinsatser i Sverige

Bokomslag Kartläggning av ett halvt sekels jämställdhetsinsatser i Sverige
Utgiven
2008-september
Serienummer
VR 2008:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Hanna Antonsson
ISBN
978-91-85959-13-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
200

Jämställdhet var ett av tre fokusområden i Vinnovas program "Arbetslivsutveckling för hållbar tillväxt". För att realisera det givna uppdraget uppmanades erfarna forskare och praktiker som arbetade med jämställdhet att inkomma med förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt inom området under våren 2005.

Jämställdhetsfrågan är ingalunda ny på svensk arbetsmarknad och Vinnova är inte den första organisation som fått sig tilldelad detta uppdrag. Det ansågs därför motiverat att hämta erfarenheter från tidigare insatser inom jämställdhetssektorn innan ett så kallat call inom området utformades. Att redovisa dessa erfarenheter är syftet med rapporten. En förutsättning för att få veta "vad som hände sen" är att lokalisera relevanta organisationer och satsningar samt de individer som var engagerade. Denna rapport är resultatet av det kartläggningsarbetet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan