Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Horisont 2020 - Årsbok 2018

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Bokomslag Horisont 2020 - Årsbok 2018
Utgiven
2019-maj
Serienummer
Vinnova Rapport VR 2019:04
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet
Författare
Katrin Danerlöv, Mikael Sundh, Jessica Umegård, Vinnova
ISBN
978-91-87537-83-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
84

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i november 2018. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Denna rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan