Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Horisont 2020 - Årsbok 2018

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

Book cover Horisont 2020 - Årsbok 2018
Published
2019-May
Series number
Vinnova Rapport VR 2019:04
Publisher
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet
Author
Katrin Danerlöv, Mikael Sundh, Jessica Umegård, Vinnova
ISBN
978-91-87537-83-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
84

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i november 2018. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Denna rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram.

Last updated 15 December 2022

Page statistics