Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit: Delrapport

Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Bokomslag Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit: Delrapport
Utgiven
2017-januari
Serienummer
Utgivare
Vetenskapsrådet
Författare
Dan Andrée, Joakim Appelquist, Linda Bell & Jonas Gurell
ISBN
978-91-7307-351-6
ISSN
Antal sidor
63

Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Denna delrapport innehåller analyser av Storbritanniens deltagande och samverkan med Sverige i EUs ramprogram för forskning och innovation samt bilateral samverkan. Vidare görs en första bedömning av möjliga konsekvenser, såväl negativa som eventuella möjligheter vid Storbritanniens utträde ur EU. Beroende på utvecklingen av förhandlingen mellan EU-27 och Storbritannien bör djupare analyser göras inom vissa områden. Uppdraget ska avrapporteras löpande i dialog med Regeringskansliet till och med den 31 december 2018.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan