Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit: Delrapport

Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova. Utgivare: Vetenskapsrådet

Book cover Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit: Delrapport
Published
2017-January
Series number
Publisher
Vetenskapsrådet
Author
Dan Andrée, Joakim Appelquist, Linda Bell & Jonas Gurell
ISBN
978-91-7307-351-6
ISSN
Number of pages
63

Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Denna delrapport innehåller analyser av Storbritanniens deltagande och samverkan med Sverige i EUs ramprogram för forskning och innovation samt bilateral samverkan. Vidare görs en första bedömning av möjliga konsekvenser, såväl negativa som eventuella möjligheter vid Storbritanniens utträde ur EU. Beroende på utvecklingen av förhandlingen mellan EU-27 och Storbritannien bör djupare analyser göras inom vissa områden. Uppdraget ska avrapporteras löpande i dialog med Regeringskansliet till och med den 31 december 2018.

Last updated 6 March 2018

Page statistics