Utgiven
2012-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:13
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-76-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
42
Författare
Marcus Olsson & Hans Hellsmark - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-00742
Ämne
Ledning och organisering, Material, Produktion

Denna rapport är en effektutvärdering av fas 1 i programmet Produktionslyftet år 2007–2010 (PL1). Produktionslyftets syfte är att stärka medelstora tillverkande företag genom att utveckla deras produktivitetspotential. I effektutvärderingen jämförs de företag som deltog i PL1 (PL1-företagen) med en referensgrupp av företag (Referensföretagen) som har liknande förutsättningar som PL1-företagen (bland annat ligger de i liknande SNI-koder). En viktig skillnad mellan grupperna är att PL1-företagen har 60–70% fler anställda än Referensföretagen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1041 kB)