Published
2012-December
Language
Swedish
Series number
VR 2012:13
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-76-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
42
Author
Marcus Olsson & Hans Hellsmark - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2007-00742
Subject
Organisation and management, Materials, Product realisation

Denna rapport är en effektutvärdering av fas 1 i programmet Produktionslyftet år 2007–2010 (PL1). Produktionslyftets syfte är att stärka medelstora tillverkande företag genom att utveckla deras produktivitetspotential. I effektutvärderingen jämförs de företag som deltog i PL1 (PL1-företagen) med en referensgrupp av företag (Referensföretagen) som har liknande förutsättningar som PL1-företagen (bland annat ligger de i liknande SNI-koder). En viktig skillnad mellan grupperna är att PL1-företagen har 60–70% fler anställda än Referensföretagen.