Utgiven
2013-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24
Författare
Pris
Utgivare
Tillväxtverket & Vinnova - Ungas Innovationskraft
Diarienummer
2012-04213
Ämne
Om Vinnova, Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Ungas idéer en viktig kraft att räkna med. Det är också anledningen till att regeringen satsar på ett program för att främja ungas innovationskraft. I dag känner många unga inte till den hjälp som finns att få i form av rådgivning och guidning om bland annat regler, nätverk och marknadsföring. Det behöver vi tillsammans ändra på!

Om programmet Ungas Innovationskraft

2010 gav regeringen Tillväxtverket och Vinnova i uppdrag att genomföra ett treårigt program för att främja ungas innovationskraft. Programmet ska stimulera innovationskraften hos unga (18-30 år) och bidra till att fler unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer. Resultatet blev programmet Ungas Innovationskraft. Programmets mål är att innovationsstödsystemets aktörer ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskraft samt att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer genom programmets olika insatser. Regeringen har förlängt programmet i ytterligare två år.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (4732 kB)