Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Destination Innovation

Inspiration, fakta och tips från Ungas Innovationskraft

Bokomslag Destination Innovation
Utgiven
2013-januari
Serienummer
VI 2013:02
Utgivare
Tillväxtverket & Vinnova - Ungas Innovationskraft
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24

Ungas idéer en viktig kraft att räkna med. Det är också anledningen till att regeringen satsar på ett program för att främja ungas innovationskraft. I dag känner många unga inte till den hjälp som finns att få i form av rådgivning och guidning om bland annat regler, nätverk och marknadsföring. Det behöver vi tillsammans ändra på!

Om programmet Ungas Innovationskraft

2010 gav regeringen Tillväxtverket och Vinnova i uppdrag att genomföra ett treårigt program för att främja ungas innovationskraft. Programmet ska stimulera innovationskraften hos unga (18-30 år) och bidra till att fler unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer. Resultatet blev programmet Ungas Innovationskraft. Programmets mål är att innovationsstödsystemets aktörer ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskraft samt att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer genom programmets olika insatser. Regeringen har förlängt programmet i ytterligare två år.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan