Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Destination Innovation

Inspiration, fakta och tips från Ungas Innovationskraft

Book cover Destination Innovation
Published
2013-January
Series number
VI 2013:02
Publisher
Tillväxtverket & Vinnova - Ungas Innovationskraft
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
24

Ungas idéer en viktig kraft att räkna med. Det är också anledningen till att regeringen satsar på ett program för att främja ungas innovationskraft. I dag känner många unga inte till den hjälp som finns att få i form av rådgivning och guidning om bland annat regler, nätverk och marknadsföring. Det behöver vi tillsammans ändra på!

Om programmet Ungas Innovationskraft

2010 gav regeringen Tillväxtverket och Vinnova i uppdrag att genomföra ett treårigt program för att främja ungas innovationskraft. Programmet ska stimulera innovationskraften hos unga (18-30 år) och bidra till att fler unga utvecklar och kommersialiserar sina idéer. Resultatet blev programmet Ungas Innovationskraft. Programmets mål är att innovationsstödsystemets aktörer ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskraft samt att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer genom programmets olika insatser. Regeringen har förlängt programmet i ytterligare två år.

Last updated 15 December 2022

Page statistics