Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Bokomslag Bygginnovationers förutsättningar och effekter
Utgiven
2012-november
Serienummer
VR 2012:09
Utgivare
Vinnova
Författare
Jan Bröchner (red)
ISBN
978-91-86517-72-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
110

Det nationella innovationsprogrammet Bygginnovationen startades 2011. Denna antologi ingår i Bygginnovationens oberoende följeforskningsprojekt vars syfte är att vidareutveckla metoder för att mäta produktivitetsutveckling och för att studera programmets effekter på kort och lång sikt. Här är det tolv forskare som behandlar olika aspekter på förutsättningar för bygginnovationer och deras effekter. Tre av bidragen tar i första hand sikte på olika typer av innovationer. Andra bidrag behandlar hur innovationsprojekt bör organiseras, vilka effekter som innovationer typiskt får, och hur man kan se på enstaka innovationer i ett större företagsperspektiv. Dessutom ger två bidrag inblickar i hur nationella programsatsningar har organiserats och fungerat i Danmark och i Australien.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan