Utgiven
2012-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-72-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
110
Författare
Jan Bröchner (red)
Pris
243 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Miljö och energi, Produktion, Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Det nationella innovationsprogrammet Bygginnovationen startades 2011. Denna antologi ingår i Bygginnovationens oberoende följeforskningsprojekt vars syfte är att vidareutveckla metoder för att mäta produktivitetsutveckling och för att studera programmets effekter på kort och lång sikt. Här är det tolv forskare som behandlar olika aspekter på förutsättningar för bygginnovationer och deras effekter. Tre av bidragen tar i första hand sikte på olika typer av innovationer. Andra bidrag behandlar hur innovationsprojekt bör organiseras, vilka effekter som innovationer typiskt får, och hur man kan se på enstaka innovationer i ett större företagsperspektiv. Dessutom ger två bidrag inblickar i hur nationella programsatsningar har organiserats och fungerat i Danmark och i Australien.