Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

Book cover Bygginnovationers förutsättningar och effekter

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

Visa mer information (ankarlänk)

Det nationella innovationsprogrammet Bygginnovationen startades 2011. Denna antologi ingår i Bygginnovationens oberoende följeforskningsprojekt vars syfte är att vidareutveckla metoder för att mäta produktivitetsutveckling och för att studera programmets effekter på kort och lång sikt. Här är det tolv forskare som behandlar olika aspekter på förutsättningar för bygginnovationer och deras effekter. Tre av bidragen tar i första hand sikte på olika typer av innovationer. Andra bidrag behandlar hur innovationsprojekt bör organiseras, vilka effekter som innovationer typiskt får, och hur man kan se på enstaka innovationer i ett större företagsperspektiv. Dessutom ger två bidrag inblickar i hur nationella programsatsningar har organiserats och fungerat i Danmark och i Australien.

Published
2012-November
Series number
VR 2012:09
Publisher
Vinnova
Author
Jan Bröchner (red)
ISBN
978-91-86517-72-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
110

Last updated 15 December 2022

Page statistics