Utgiven
2018-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2018:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
102
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2018-00075
Ämne
Om Vinnova

Vinnovas årsredovisning för år 2017.

Under 2017 har fokus för Vinnova legat på att arbeta med de nya viktiga uppdrag som myndigheten fått genom forsknings- och innovationspropositionen som riksdagen antog i april.

Det har inte minst handlat om att bidra till att kraftsamla inom regeringens fem strategiska samverkansprogram. Programmen ska möta samhällsutmaningar inom områden som är viktiga för Sverige: nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science och uppkopplad industri och nya material.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3165 kB)