Utgiven
2015-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:05
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
116
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2014-00181
Ämne
Om Vinnova

Nu kan du läsa Vinnovas årsredovisning. Under 2014 hanterade vi ett 80-tal program. Vi fick in 4 267 nya ansökningar varav 1 473 beviljades.

Andra nedslag i våra resultat från 2015:

  • Vi betalade ut cirka 2,6 miljarder kronor till 2 600 projekt.
  • Inom satsningar riktade mot små och medelstora företag har 680 projekt fått stöd under året.
  • Vi arrangerade  150 konferenser, seminarier och informationsmöten. 53 av dessa evenemang kunde följas via webb-tv.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (8096 kB)