Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arbetsgivarringar: samverkan, stöd, rörlighet och rehabilitering

En programuppföljning

Bokomslag Arbetsgivarringar: samverkan, stöd, rörlighet och rehabilitering
Utgiven
2010-januari
Serienummer
VR 2010:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Casten von Otter
ISBN
978-91-85959-96-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
94

Vinnova initierade år 2003 DYNAMO (Dynamiska arbetsmarknader och organisationer), ett utvecklingsinriktat FoU-program om rörlighet mellan arbetsgivare, yrke, arbetsställe etc för att minska inlåsning och ohälsa på den svenska arbetsmarknaden. Som en följd av ett regeringsuppdrag i mars samma år blev arbetsgivarringar som ett modernt instrument för HRM (human resource management) och aktiv och tidig arbetslivsrehabilitering, ett särskilt profilområde.

I det moderna samhället är innovationer inom tjänstesektorn inte minst inom offentlig verksamhet av stor betydelse. För Vinnova har det därför varit viktigt att även följa och stimulera nya metoder och organisationsformer som rör arbetsmarknadspolitikens och sjukförsäkringens implementering på det lokala näringslivets nivå.

Vår förhoppning är att rapporten ska stimulera till fortsatta diskussioner om hur arbetsgivarringar på olika sätt kan användas för ökad rörlighet, bättre kompetensförsörjning och inte minst minskat utanförskap.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan