Utgiven
2010-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-96-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
94
Författare
Casten von Otter
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-00784
Ämne
Hälsa, Ledning och organisering

Vinnova initierade år 2003 DYNAMO (Dynamiska arbetsmarknader och organisationer), ett utvecklingsinriktat FoU-program om rörlighet mellan arbetsgivare, yrke, arbetsställe etc för att minska inlåsning och ohälsa på den svenska arbetsmarknaden. Som en följd av ett regeringsuppdrag i mars samma år blev arbetsgivarringar som ett modernt instrument för HRM (human resource management) och aktiv och tidig arbetslivsrehabilitering, ett särskilt profilområde.

I det moderna samhället är innovationer inom tjänstesektorn inte minst inom offentlig verksamhet av stor betydelse. För Vinnova har det därför varit viktigt att även följa och stimulera nya metoder och organisationsformer som rör arbetsmarknadspolitikens och sjukförsäkringens implementering på det lokala näringslivets nivå.

Vår förhoppning är att rapporten ska stimulera till fortsatta diskussioner om hur arbetsgivarringar på olika sätt kan användas för ökad rörlighet, bättre kompetensförsörjning och inte minst minskat utanförskap.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1150 kB)