Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Arbetsgivarringar: samverkan, stöd, rörlighet och rehabilitering

En programuppföljning

Book cover Arbetsgivarringar: samverkan, stöd, rörlighet och rehabilitering
Published
2010-January
Series number
VR 2010:01
Publisher
Vinnova
Author
Casten von Otter
ISBN
978-91-85959-96-9
ISSN
1650-3104
Number of pages
94

Vinnova initierade år 2003 DYNAMO (Dynamiska arbetsmarknader och organisationer), ett utvecklingsinriktat FoU-program om rörlighet mellan arbetsgivare, yrke, arbetsställe etc för att minska inlåsning och ohälsa på den svenska arbetsmarknaden. Som en följd av ett regeringsuppdrag i mars samma år blev arbetsgivarringar som ett modernt instrument för HRM (human resource management) och aktiv och tidig arbetslivsrehabilitering, ett särskilt profilområde.

I det moderna samhället är innovationer inom tjänstesektorn inte minst inom offentlig verksamhet av stor betydelse. För Vinnova har det därför varit viktigt att även följa och stimulera nya metoder och organisationsformer som rör arbetsmarknadspolitikens och sjukförsäkringens implementering på det lokala näringslivets nivå.

Vår förhoppning är att rapporten ska stimulera till fortsatta diskussioner om hur arbetsgivarringar på olika sätt kan användas för ökad rörlighet, bättre kompetensförsörjning och inte minst minskat utanförskap.

Last updated 15 December 2022

Page statistics