Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre

En pilotstudie kring en inkubatorverksamhet för äldre - Regeringsuppdrag

Bokomslag Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre
Utgiven
2013-mars
Serienummer
VI 2013:08
Utgivare
Vinnova
Författare
David Lundborg & Susanne Norman
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
24

Under 2012 fick Vinnova ett regeringsuppdrag ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre”. Regeringen uppdrog åt Vinnova att i samarbete med universitet och högskolor och i samråd med andra relevanta aktörer vidareutveckla goda exempel kring sociala innovationer. Mer specifikt innebar upp¬draget att genomföra ett fördjupat utvecklingsarbete kring sociala innovationer inom boende, lättare servicetjänster, trygghetsskapande insatser och social samvaro. Social innovation är en viktig del av Vinnovas nya fokus på att stärka innovationskraften i offentlig verksamhet för att underlätta spridning och användning av innovationer inom kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Social innovation är en åtgärd som syftar till att öka människors välbefinnande genom att identifiera och möta upp sociala behov.

Den här delrapporten är en beskrivning av ett helt nytt initiativ att låter entreprenörer över 55 år få möjlighet att utveckla sina idéer i en inkubator. Idéerna ska vara lösningar riktade till i första hand äldre.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan