Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler - hur skapas effektivare värdekedjor?

Fördjupad analys inom IS Trämanufaktur i syfte att identifiera aktörer, affärsmodeller och systemkoncept som bättre integrerar de olika värdekedjorna - från träråvara till byggande och boende - inom sektorn

Bokomslag Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler - hur skapas effektivare värdekedjor?
Utgiven
2009-februari
Serienummer
VR 2009:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Staffan Brege
ISBN
978-91-85959-39-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
266

Under 2003-2004 genomförde Vinnova en studie av det så kallade Innovationssystemet (IS) "Trämanufaktur" (Vinnova Analys VA 2004:02). Här utpekades Trämanufaktur som "det systembrytande innovationssystemet", som hade potentialen att binda samman och vitalisera två etablerade innovationssystem – husbyggnation och trämekanik. Trämanufaktur definierades som den vidareförädling som sker efter sågverkens primära sönderdelning av träråvaran och som finner sin främsta avsättning genom byggsektorn och möbelbranschen.

Denna studie utgör en fördjupning av resultaten från IS Trämanufaktur på ett antal strategiska punkter, där den ursprungliga studien har gett en analysmetodik och en kunskapsmässig grund att stå på. I det fortsatta analysarbetet bygger vi vidare på dessa erfarenheter samt pågående forskning för att bättre kunna bistå i det fortsatta strategiarbetet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan