Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler - hur skapas effektivare värdekedjor?

Fördjupad analys inom IS Trämanufaktur i syfte att identifiera aktörer, affärsmodeller och systemkoncept som bättre integrerar de olika värdekedjorna - från träråvara till byggande och boende - inom sektorn

Utgiven
2009-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-39-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
266
Författare
Staffan Brege
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-02560
Ämne
Material, Produktion

Under 2003-2004 genomförde Vinnova en studie av det så kallade Innovationssystemet (IS) "Trämanufaktur" (Vinnova Analys VA 2004:02). Här utpekades Trämanufaktur som "det systembrytande innovationssystemet", som hade potentialen att binda samman och vitalisera två etablerade innovationssystem – husbyggnation och trämekanik. Trämanufaktur definierades som den vidareförädling som sker efter sågverkens primära sönderdelning av träråvaran och som finner sin främsta avsättning genom byggsektorn och möbelbranschen.

Denna studie utgör en fördjupning av resultaten från IS Trämanufaktur på ett antal strategiska punkter, där den ursprungliga studien har gett en analysmetodik och en kunskapsmässig grund att stå på. I det fortsatta analysarbetet bygger vi vidare på dessa erfarenheter samt pågående forskning för att bättre kunna bistå i det fortsatta strategiarbetet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (8566 kB)