Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler - hur skapas effektivare värdekedjor?

Fördjupad analys inom IS Trämanufaktur i syfte att identifiera aktörer, affärsmodeller och systemkoncept som bättre integrerar de olika värdekedjorna - från träråvara till byggande och boende - inom sektorn

Book cover Affärsutveckling inom trämanufaktur och möbler - hur skapas effektivare värdekedjor?
Published
2009-February
Series number
VR 2009:01
Publisher
Vinnova
Author
Staffan Brege
ISBN
978-91-85959-39-6
ISSN
1650-3104
Number of pages
266

Under 2003-2004 genomförde Vinnova en studie av det så kallade Innovationssystemet (IS) "Trämanufaktur" (Vinnova Analys VA 2004:02). Här utpekades Trämanufaktur som "det systembrytande innovationssystemet", som hade potentialen att binda samman och vitalisera två etablerade innovationssystem – husbyggnation och trämekanik. Trämanufaktur definierades som den vidareförädling som sker efter sågverkens primära sönderdelning av träråvaran och som finner sin främsta avsättning genom byggsektorn och möbelbranschen.

Denna studie utgör en fördjupning av resultaten från IS Trämanufaktur på ett antal strategiska punkter, där den ursprungliga studien har gett en analysmetodik och en kunskapsmässig grund att stå på. I det fortsatta analysarbetet bygger vi vidare på dessa erfarenheter samt pågående forskning för att bättre kunna bistå i det fortsatta strategiarbetet.

Last updated 15 December 2022

Page statistics